Danh mục: Freelance Writing

Freelance Writing

Freelance Writer là gì? Vì sao mình chọn công việc này?

Sau hơn hai năm dịch Covid-19, xuất hiện làn sóng từ bỏ công việc văn phòng, chuyển sang làm Freelancer, gia nhập “Nền kinh tế Gig”. Vậy nghề Freelancer mà cụ thể Freelance Writer là gì? Liệu công việc tự do là mỏ vàng hay chỉ là xu hướng nhất thời?

Back To Top