Thẻ: viết chữa lành

Kỹ năng viết

Viết để chữa lành – Writing to Heal

Với mình, chính viết lách là công cụ giúp mình giải toả suy nghĩ, cảm xúc và tìm lại trạng thái cân bằng. Liệu pháp Viết để chữa lành – Writing Theraphy thực sự là gì mà có sức mạnh to lớn đến vậy? Liệu bạn có tin ngòi bút cũng có thể vực con người dậy khỏi vũng lầy tăm tối?

Back To Top